Política de privacitat

ACCÉS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL FITXER
Farreras Nadal, S.A. amb domicili al C/Montseny, 2. 17180 Vilablareix, Girona, telèfon +34 972241411 i adreça de correu electrònic info@farrerasnadal.com, és el responsable dels fitxers els quals s’inclouran les dades personals recollides i tractades des d’aquesta pàgina web. Aquests fitxers estan degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

RECOLLIDA DE DADES
Farreras Nadal, S.A. únicament recull les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través dels formularis inclosos a la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic.

USOS I FINALITATS DE LES DADES RECOLLIDES
A www.farrerasnadal.com es recullen les dades de caràcter personal amb les finalitats que es detallen a continuació, si no està conforme amb alguna d’elles pot comunicar-ho a l’adreça d’email info@farrerasnadal.com. Els usos i finalitats previstos són:

Registre i Gestió d’Usuaris
La informació que ens proporcioneu al formulari de registre, s’utilitzarà per a la gestió dels usuaris de la pàgina web. Farreras Nadal, S.A. no admetrà intents de registres falsos o que suplantin la identitat de persones o empreses. El subministrament d’informació falsa al formulari de registre implicarà la baixa automàtica de l’usuari.

Publicació de Comentaris
La informació que ens proporcioni a través dels formularis s’utilitzarà per a la gestió dels usuaris.

SEGURETAT
Farreras Nadal, S.A. utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les vostres dades i informacions personals, així la nostra pàgina web s’emmagatzema en servidors segurs protegits contra els tipus d’atacs més habituals.

CONFIDENCIALITAT I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS RECOPILADES
Farreras Nadal, S.A. s’obliga, d’acord estableix l’article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals accedides, encara després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, I aquesta obligació ha d’estendre a tot el personal de la seva organització que accedeixi a aquests fitxers.

Aquest deure de secret queda igualment estès a la resta d’informació que no siguin dades de caràcter personal i a la qual tingui accés o coneixement durant la prestació dels seus serveis. Tot i això, el client autoritza Farreras Nadal, S.A. només als efectes de la seva utilització com a referència comercial, a la divulgació de les seves dades identificatives i/o signes distintius, així com la condició de client dels productes i serveis oferts per Farreras Nadal, S.A. Aquesta autorització s’entén concedida únicament per a la inclusió del Client a les campanyes publicitàries, llistes i portafolis de referències comercials que sota qualsevol mitjà editi Farreras Nadal, S.A.

SUBCONTRACTACIÓ
El Client autoritza expressament a Farreras Nadal, S.A. per a la subcontractació del servei d’allotjament de dades (hosting) utilitzat per a la gestió i la provisió dels nostres serveis. Si vol conèixer la identitat dels proveïdors emprats per Farreras Nadal, .S.A., pot sol·licitar-nos-ho a través de l’adreça de correu electrònic info@farrerasnadal.com

Exercici de Drets
En qualsevol moment podrà exercir els Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol·licitud d’exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que us identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l’adreça de correu electrònic info@ farrerasnadal.com