Postes

El poste  és un producte de construcció robust i durador, utilitzat principalment per a l’ancoratge i suport en diverses aplicacions. Aquestes postes són sotmeses a un procés d’autoclau per garantir la seva resistència a la humitat, insectes i altres factors que puguin deteriorar la fusta. 

Característiques

  • - Tractament d'autoclau: Són sotmeses a un tractament d'autoclau, impregnant-les amb agents protectors per millorar la seva resistència a la humitat, insectes i podridura, assegurant una vida útil més llarga.
  • - Resistència i durabilitat: Ofereix una gran resistència i durabilitat, essent capaç de suportar càrregues pesades i les exigències d'entorns diversos.
  • - Estabilitat dimensional: Gràcies al tractament d'autoclau, els postes mantenen una gran estabilitat dimensional, evitant deformacions causades per canvis en la humitat i la temperatura.
  • - Manteniment reduït en comparació amb altres materials de construcció, estalviant temps i despeses.

Aplicacions

Construcció de cobertes i porxos, tancaments per a jardins, patis i espais exteriors, estructures per a pèrgoles i terrasses, construcció de porxos i altres elements arquitectònics, cobertes per a vehicles i altres estructures de protecció.

Mides

6x 1500 mm

6/8/10/12 x 2000 mm

8/10/12 x 2500/ 3000mm