Els beneficis d’utilitzar fusta com a material sostenible

Al llarg dels anys, la construcció sostenible s’ha convertit en una prioritat per tal de reduir l’impacte ambiental dels edificis i preservar els recursos naturals. Se’ns dubte la fusta, és una de les alternatives més eficients en aquest sentit.
Aquest tipus de material ofereix una sèrie de beneficis que el converteixen en l’opció intel·ligent a l’hora de construir de manera eco-friendly. 

Són molts els que creuen que utilitzar fusta en la construcció no és sostenible, sinò tot el contrari, per això us expliquem en aquest article els beneficis d’utilitzar-la i de quina manera pot contribuir a un futur més verd.

Font renovable i baix consum energètic

La fusta és un recurs natural renovable. A diferència d’altres materials de construcció, la fusta prové de boscos gestionats de manera sostenible, on els arbres es planten i tallen de manera controlada. A més, el procés de producció de fusta consumeix menys energia en comparació amb altres materials, la qual cosa ajuda a reduir la petjada de carboni dels edificis.

Emmagatzematge de carboni

La fusta té la capacitat única d’emmagatzemar carboni. Durant el creixement dels arbres, aquests absorbeixen diòxid de carboni (CO₂) de l’atmosfera i el converteixen en carboni, de manera que posteriorment queda emmagatzemat en la fusta. El fet d’utilitzar fusta en la construcció, produeix la creació d’un cicle d’emmagatzematge de carboni, ja que el aquest roman fixat a la fusta durant tota la seva vida útil.

Menor petjada de carboni

La producció de materials de construcció tradicionals, com l’acer i el ciment, genera una gran quantitat d’emissions de carboni. A diferència del procés de producció de la fusta, aquest té una petjada de carboni molt de menor. En utilitzar fusta en la construcció, es contribueix a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, mitigant així el canvi climàtic.

Major eficiència energètica

La fusta és un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. Els edificis construïts amb fusta ofereixen un millor rendiment energètic en mantenir una temperatura més constant a l’interior, la qual cosa redueix la necessitat d’utilitzar sistemes de calefacció i refrigeració. Això es tradueix en un menor consum d’energia i, per tant, en estalvi econòmic que alhora suposa majors beneficis ambientals.

Menor desaprofitament i major reutilització

La fusta és un material que es pot treballar fàcilment i es pot reciclar o reutilitzar en cas de demolició o renovació d’edificis. Els residus de fusta generats en la construcció poden convertir-se en biomassa o utilitzar-se per a la fabricació de productes de fusta reciclada. Això contribueix a reduir la quantitat de residus enviats als abocadors i promou l’economia circular.

Aquests són alguns motius pels quals es pot considerar la fusta com un material eco-friendly en la industria de la construcció. A banda dels seus beneficis propis, a Farreras Nadal també comptem amb una serie de certificats que avalen que el nostre producte és d’origen sostenible. 

A continuació us els expliquem més detalladament:

PEFC™
(Program for the Endorsement of Forest Certification)


El certificat PEFC és un segell que garanteix que la fusta i els productes derivats de la fusta provenen de boscos gestionats de forma sostenible. Aquesta certificació és emesa pel Programa per a l’Endorsament Forestal (PEFC), una organització internacional que promou la gestió forestal sostenible i la conservació de la biodiversitat.

FSC®
(FSC – C – 104597) (Forest Stewardship Council)


Amb el certificat FSC, els consumidors poden estar segurs que estan comprant productes de fusta que han estat produïts de manera responsable i sostenible, i que la fusta no prové de la tala il·legal o de la degradació dels boscos. Aquest certificat també promou el desenvolupament de comunitats rurals i el respecte pel drets dels treballadors.

Així doncs, la fusta s’ha convertit en un aliat invaluable en la construcció sostenible a causa dels seus múltiples beneficis, però sempre és important assegurar-se que la obtenció d’aquest material és fa de forma responsable com és el cas de Farreras Nadal.