La història de la fusta en la construcció

La fusta, al llarg dels segles, s’ha convertit en el material de construcció per excel·lència, exercint així un paper fonamental en la nostra història.El seu ús ha evolucionat amb el temps, adaptant-se a diferents funcions i tècniques constructives, però sempre ha estat present, deixant una empremta perdurable en el món de la construcció i l’arquitectura.

La prehistòria

L’ús de la fusta es remunta en temps de la prehistòria. Les cabanyes mesolítiques van brindar les primeres mostres d’ús de la fusta. S’utilitzava com a elements longitudinals, aprofitant la seva forma allargada i la seva capacitat de resistir esforços de tracció. Aquesta característica singular destacava envers altres materials naturals.

Edat Antiga

La fusta ha estat emprada per moltes civilitzacions al llarg de la història, és difícil saber quina va ser la primera a fer-ho. Així i tot, hi ha evidències arqueològiques que assenyalen algunes civilitzacions d’arreu del món, com són la Mesopotàmia, Egipte i la Xina.

Mentre que els sumeris la feien servir per a habitatges, portes i mobles, els egipcis la usaven principalment en vaixells, mobles i sarcòfags. A la Xina, en canvi, era molt emprada en l’arquitectura tradicional per a construir temples, pagodes i cases de te.

Aquestes civilitzacions van demostrar una gran habilitat en l’ús de la fusta, inclús van crear estructures nobles sense dependre de claus o altres elements de subjecció.

Edat mitjana

L’avanç de les eines i les millores tècniques varen fer que la complexitat de les estructures de fusta augmentessin durant l’imperi romà. La majoria dels habitatges eren construccions de diverses plantes fetes de fusta. Aquest material s’usava per construir revestiments, elements estructurals interiors, portes finestres i inclús mobles.

Sí que és cert que l’ús de pedra i maó va augmentar, però la fusta continuava essent un dels materials més usats, gràcies a la seva lleugeresa, longitud i durabilitat.

Edat Moderna

Amb l’arribada de la Revolució Industrial, es van introduir nous materials alternatius a la fusta, com l’acer, el ferro fos i el formigó. També van sorgir nous mètodes de construcció que oferien grans avantatges d’eficiència, durabilitat i disponibilitat. Així mateix va sorgir nova maquinària i tecnologia que permetia augmentar la producció de materials. Les noves necessitats en l’àmbit urbanístic i el gran creixement de les ciutats, requeria mètodes de construcció ràpids i eficients.

Així doncs, la fusta va quedar en un segon pla. Encara era un material valuós i versàtil, i s’usava en aplicacions específiques com mobles, revestiments d’interiors, elements decoratius i detalls arquitectònics. Però la indústria de la fusta, davant la nova realitat, es va veure obligada a innovar i oferir solucions molt més atractives i modernes.

Va ser a partir de llavors quan es van començar a produir noves solucions que van permetre fer un pas endavant en aquest sector: taulers estructurals, adhesius sintètics que van donar lloc al tauler contraxapat, nous productes i olis protectors…

Actualitat

A partir d’aquests primers taulers, van sorgir noves interpretacions i varietats, donant lloc a l’àmplia gamma de productes que podem veure en l’actualitat. En anys recents, a causa del major control de substàncies tòxiques i contaminants, diversos d’aquests adhesius i protectors han estat limitats o reemplaçats per noves solucions i alternatives més respectuoses amb el medi ambient.

Un clar exemple d’aquesta evolució és Farreras Nadal, avui en dia comercialitzem un gran nombre de productes derivats de la fusta que han anat sorgint al llarg dels anys. A més a més, per evitar aquest tipus de productes contaminants, escollim treballar amb proveïdors que respectin el medi ambient, tal com ho demostren els nostres certificats.

Des de la prehistòria fins a l’actualitat, la fusta ha estat i és un element imprescindible per la humanitat, ja no només en l’àmbit de construcció, sinó també en molts altres aspectes. Així doncs, ens agrada poder dir que formem part d’aquesta història i evolució, oferint als nostres clients tot allò que la fusta ens permet crear.